Jak zacząć przygodę z numizmatyką

Czy numizmatyka to rzeczywiście hobby dla wybranych (czytaj: zamożnych klientów)? Niekoniecznie. Dotychczas wyemitowano i emituje się ogromne ilości monet. Niektóre z nich są rzeczywiście rzadkie (lub wykonane z drogich kruszców) i dlatego zarezerwowane dla wybranego grona numizmatyków. Ale jest bardzo wiele monet numizmatycznych skierowanych do szerszego grona numizmatyków. Należą do nich np. monety 2 zł GN emitowane od roku 1995 przez Narodowy Bank Polski. Na dzień tego artykułu wyemitowanych było łącznie ponad 200 monet 2 zł GN. Monety te emitowane są w sporych nakładach i zbiera je wielu numizmatyków. Wynika to z faktu, iż są one sprzedawane po cenie nominalnej tj. 2 zł. Są także środkiem płatniczym, czyli można za nie dokonać zakupu w normalnym sklepie jak znudzi się nam zbieranie. Monety 2 zł GN emitowane są z różnych okazji, takich jak rocznice wydarzeń historycznych, imprezy sportowe, wydarzenia polityczne itp. Oczywiście im starsza moneta tym większa jej wartość. Monety 2 zł GN są bowiem  dostępne w kasach NBP jedynie przez krótki okres. Potem można je kupić tylko na wolnym rynku lub w dobrych sklepach numizmatycznych. Na przykład moneta 2 zł Katyń warta jest obecnie około 100 zł.

Monety jakie warto zbierać?

W numizmatyce istnieje bardzo wiele klasyfikacji monet kolekcjonerskich. Monety można zbierać tematycznie, okresami historycznymi, według krajów czy też według kruszcu z którego są wykonane. Każdy numizmatyk musi trochę poeksperymentować oraz dokonać własnego wyboru jakie monety będzie kolekcjonować. Dla początkujących numizmatyków proponujemy albo monety współczesne albo z okresu PRL lub monety przedwojenne.

Monety współczesne emitowane są w Polsce przez Narodowy Bank Polski. Są to monety srebrne zwykle o nominałach 10 i 20 zł, monety złote najczęściej o nominałach 100 i 200 zł oraz 2 złotowe monety okolicznościowe wykonane z tzw. złota nordyckiego (nordic gold, NG). Co roku emitowanych jest kilkanaście monet srebrnych i dwuzłotowych oraz kilka monet złotych. Najwygodniejszą formą zbierania tych monet przez młodego numizmatyka jest wykup abonamentu numizmatycznego.

Monety PRL możemy podzielić na trzy kategorie: monety obiegowe, monety kolekcjonerskie oraz monety próbne. Monety obiegowe były bite w milionach egzemplarzy. Ich zbieranie może dotyczyć wyłącznie monet w tzw. menniczych stanach zachowania. Takich monet jest niewiele, gdyż większość monet była w obiegu i uległy znacznemu wytarciu i zarysowaniom.

Odnośnie monet z okresu przedwojennego to numizmatyka tutaj mimo bardzo krótkiego okresu jest bardzo różnorodna. Na początku można się skupić na monetach groszowych, następnie zbierać monety złotowe wykonane zwykle ze srebra. Należy pamiętać, że niektóre egzemplarze osiągają bardzo wysokie ceny, np. 2 zł z Józefem Piłsudskim z roku 1936 jest warte ponad 2000 zł.

Emisja monety 2 zł Poznań Klasztor Franciszkanów

W dniu 15.09.2011 roku wyemitowana zostanie moneta 2 zł – Poznań Klasztor Franciszkanów.

Nakład monety: 800.000 szt.
Metal: CuAl5Zn5Sn1
Waga monety: 8,15 g
Średnica monety: 27 mm

W I połowie XVII wieku biskup Szołdrski sprowadził do Poznania franciszkanów. Decyzja ta wzbudziła jednak niezadowolenie obecnych już w mieście bernardynów. Franciszkanie otrzymali działkę przy dzisiejszej ulicy Grobla, gdzie w roku 1646 wznieśli drewniany kościół. Świątynia spłonęła dziesięć lat później w czasie szwedzkiego najazdu. Wielu zakonników uciekło wówczas na Śląsk. Po zakończeniu wojny szwedzkiej biskup Tolibowski podarował zakonnikom kościół św. Rocha w Miasteczku, przy którym wznieśli klasztor. Dopiero w 1668 roku udało im się otrzymać działkę w obrębie miejskich murów – uzyskali wówczas plac u podnóża Góry Zamkowej. W 1674 roku zawarli umowę o budowę z Janem Końskim. Budowa przeciągała się aż do 1728 roku. W tym samym roku kościół i klasztor zostały nawiedzone przez pożar. W 1730 roku nastąpiło poświęcenie kościoła.

Kościół pozostał w rękach franciszkanów przez kolejne sto lat. Po powstaniu listopadowym rząd pruski zamknął klasztory, ten w Poznaniu przeznaczono na magazyn. Dalej funkcjonował jednak kościół, który służył niemieckim katolikom. W roku 1921 kardynał Dalbor wydał rozporządzenie, na mocy którego klasztor i kościół wróciły do franciszkanów polskich z Prowincji Lwowskiej. Odnowili oni dach i mury kościoła oraz klasztoru. W 1928 roku odnowiono wnętrze kościoła. Po wybuchu II wojny światowej franciszkanie musieli znowu uciekać z miasta. Ich miejsce zajęli franciszkanie niemieccy.

Polscy franciszkanie odzyskali swoje świątynie po roku 45. Od razu przystąpiono również do odbudowy budowli zniszczonych w trakcie wojny. Z okazji tysiąclecia chrztu Polski dokonano gruntownego odnowienia polichromii wnętrza i ołtarzy.

Kościół św. Padewskiego jest trójnawową bazyliką z transeptem. Nawa główna przykryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, natomiast nawy boczne pokryte są sklepieniami krzyżowymi. W złoconym ołtarzu głównym znajduje się obraz „Widzenie św. Antoniego”, po bokach którego umieszczone są rzeźby przedstawiające św. Augustyna i św. Franciszka z Asyżu.

W Kaplicy Najświętszej Marii Panny znajduje się wykonany w 1666 roku obraz Matki Boskiej w Cudy Słynącej. Ołtarz zwieńczony jest wizerunkiem Archanioła Michała, któremu towarzyszą aniołowie. Wystroju kaplicy dopełniają bogate ornamenty przedstawiające m.in. Jezusa z apostołami oraz freski. Po przeciwnej stronie znajduje się kaplica św. Franciszka, w której najcenniejsze są obrazy przedstawiające św. Franciszka i św. Szczepana oraz figury św. Augustyna i św. Jana Ewangelisty. Ponadto, w kościele znajduje się bogata kolekcja portretów z XVII oraz XVIII wieku.

Na podstawie stronz poznan.franciszkanie.pl